HLR

Hjärt & lungräddning

Mango Omsorg har två stycken utbildade HLR instruktörer. Två gånger per år utbildar och uppdaterar dom personalen i hjärt & lungräddning. Med den senaste tekniken och inköpt docka som är kopplad till en app är det tydligt vilka framsteg vi gör!

Vid intresse av utbildning för er personal kontakta oss för mer info!

HLR Instruktören Linn undervisar personalen på ett APT Möte!