Mango omsorg

Vårt arbete

Mango Omsorg öppnade upp portarna för sin första verksamhet som är ett LSS Boende sommaren 2013. Mango Omsorg skapades ur viljan och drivkraften att skapa förutsättningarna för en omsorg där huvudpersonen på ett holistiskt plan sätts i centrum.

Mango Omsorg bedriver i dagsläget tre st LSS boenden i Solna och Sollentuna. Jungfrudansen i Huvudsta/Solna har fem lägenheter och Spårvägen i Sundbyberg/Solna har fyra lägenheter plus en satellit-lägenhet. Den tredje är belägen i Sollentuna och det är en fristående byggnad med sex lägenheter. Inriktningen är autism-spektrum och neuropsykiatriska funktionsskillnader.

Mango Omsorgs vision är att på ett holistiskt sätt hjälpa personer att hitta balans och mening med sin vardag. Genom att jobba förebyggande med bland annat tekniska lösningar och hjälpmedel med fokus på individen uppnår vi detta, ett metodiskt arbete vi kallar för ”låg affektivt planerande”.

Den låg affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problem-skapande beteenden. Vi möter varje person med anpassat lösningsfokus utifrån dennes behov, önskemål och mål.

Fokus ligger på att göra mer av det som fungerar, istället för att lägga fokus på oförmågor. Arbetssättet främjar en utveckling där en god självkänsla kan växa fram, vilket främjar den enskildes motivation att fortsätta utvecklas.