Mango omsorg

Om oss

Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteenden. Vi möter varje person med anpassat lösningsfokus utifrån dennes behov, önskemål och mål. Fokus ligger på att göra mer av det som fungerar, istället för att lägga fokus på oförmågor.
Arbetssättet främjar en utveckling där en god självkänsla kan växa fram, vilket främjar den enskildes motivation att fortsätta utvecklas.

Vi tror att ett nära samarbete mellan ledning och personal främjar insikten och kvaliteten för omsorgen till våra boenden.
Verksamhetschefer har schemalagda arbetspass som boendepedagogerna och är därför väl insatta i det dagliga arbetet. Vi har i dagsläget ca 30 anställda på våra fyra verksamheter. Personalen har en lång och gedigen erfarenhet inom omsorg. Förutom grundläggande vård- och omsorgsutbildningar har vi även specialkompetenser inom verksamheten så som beteendevetenskap, hälsopedagogik och konst på universitetsnivå.