Vad vi erbjuder

two_people_biking_in_sunset

Vårt arbete

Vi möter varje person med anpassat lösningsfokus utifrån dennes behov, önskemål & mål.

back_massage

Friskvårdsmassage

Föreläsning om Mango Omsorgs prisvinnande arbete kring ”Låg affektivt planerande”.

hand_raise_in_crowed

Föreläsningar

Föreläsning om Mango Omsorgs prisvinnande arbete kring ”Låg affektivt planerande”.

dummy_for_first_aid

HLR

Två gånger per år utbildas och uppdateras personalen i hjärt & lungräddning.

Föreläsningar

Om arbetet med Låg affektiv planering

Camilla Nordgren (VD) och Andreas Tjernberg (Verksamhetsutvecklare) håller en keynote föreläsning om Mango Omsorgs prisvinnande arbete kring ”Låg affektivt planerande”. I den tar dom upp vikten av individuellt planerande ur ett holistiskt perspektiv samt olika metoder och hjälpmedel som utvecklats samt exempel på utveckling kring individerna dom jobbar med.

HLR

Hjärt- och lungräddning

Mango Omsorg har två stycken utbildade HLR instruktörer. Två gånger per år utbildar och uppdaterar dom personalen i hjärt & lungräddning. Med den senaste tekniken och inköpt docka som är kopplad till en app är det tydligt vilka framsteg vi gör!

Vid intresse av utbildning för er personal kontakta oss för mer info!